c. Малютинці. Малютинська школа

 

ЗНО

Управління

Основні принципи управління

державотворення - діяльність усіх ланок школи спрямовується на утвердження і розвиток державності України, піднесення рівня її діяльності до міжнародних стандартів;
науковості - врахування під час організації навчально-виховного процесу в школі досягнень педагогіки, психології, методик викладання навчальних предметів, фізіології, гігієни, інформатики та інших наук, які дають змогу здійснювати цей процес на наукових засадах;
демократизації - при вирішенні проблем діяльності школи керівник зважає на думку членів педагогічного колективу, батьківської громадськості та учнівського колективу, систематично звітує про свою роботу перед колективом працівників школи;
гуманізації - налагодження гуманних стосунків у ланках взаємовідносин: адміністрація—учителі, учні, батьки; учителі—учні, батьки; учителі—учителі; учні—учні; учнівське самоврядування—рядові вихованці; батьки — діти; передбачає формування гуманної особистості гуманними засобами;
цілеспрямованості - постановка перед педагогічним і учнівським колективами близької, середньої й далекої перспектив, розв'язання конкретних завдань для їх досягнення;
плановості  - чітке перспективне і щоденне планування усіх напрямів навчально-виховної, організаційно-господарської діяльності школи з урахуванням умов та можливостей;
компетентності - усі педагогічні та інші працівники школи мають високий рівень професійної підготовки, сумлінно виконують службові обов'язки;
оптимізації - створення в школі належних умов для забезпечення її працівникам можливостей для ефективної діяльності;
ініціативи й активності - наявність цих якостей у адміністрації та створення умов для творчих пошуків усіма педагогами;
об'єктивності в оцінці виконання працівниками закладу освіти своїх обов'язків - систематичний контроль за діяльністю працівників закладу, об'єктивна оцінка її результатів, гласність і врахування думки педагогічного колективу;
поєднання колегіональності з персональною відповідальністю - директор школи несе повну відповідальність за навчально-виховну діяльність перед державними органами, але під час прийняття важливих рішень з питань діяльності школи враховує думку членів колективу, якщо вона не суперечить законам України.