c. Малютинці. Малютинська школа

 

Навчальний процес

     Робочий навчальний план Малютинської загальноосвітньої школи I-II ступенів на 2011-2012 навчальний рік складено на виконання  Закону України «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти” та Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженої наказом Міністерство освіти і науки України від 11.09.2009 №854.      Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 05.03.2010 №1/9-143 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010-2011 навчальний рік» розроблено робочі навчальні плани:
  • для початкової школи − за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 №682 (додаток 1); 
  • для 5-9 класів − за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.04 №132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 №66 (додаток 2). 
Робочі навчальні плани зорієнтовані на роботу навчального закладу за 5-денним навчальним тижнем. Повноцінність початкової та базової загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових. Особливості навчального плану  для початкової школи: освітня галузь «Людина і світ» реалізується у 1 класі через навчальний предмет «Я і Україна», у 3-4 класах- інтегрований курс “Я і Україна” включає навчальні предмети “Природознавство” та “Громадянська освіта”. Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Фізична культура» та «Основи здоров’я». Освітня галузь «Мистецтво» реалізується у предметах «Образотворче мистецтво» і «Музика». Освітня галузь «Технології» через предмет «Трудове навчання».  для основної школи: освітня галузь Мова і література реалізується навчальними предметами Українська мова, Іноземна мова, Російська мова, Українська література, Зарубіжна література.  Освітня галузь Суспільствознавство реалізується навчальними предметами Історія України, Всесвітня історія, Етика, Правознавство (практичний курс). Освітня галузь Естетична культура реалізується предметами Музичне мистецтво, Образотворче мистецтво, Художня культура. Освітня галузь Математика реалізується предметами Математика, Алгебра, Геометрія. Освітня галузь Природознавство реалізується предметами Природознавство, Біологія, Географія, Фізика,Хімія. Освітня галузь Технології реалізується предметами Трудове навчання, Інформатика. Освітня галузь Здоров’я і фізична культура реалізується предметами Основи здоров’я,Фізична культура.    З метою ознайомлення учнів з головними природними, демографічними та господарськими характеристиками території на основі вивчення культурної спадщини, формування в них національної свідомості введено курс Історія Полтавщини” по 0,5 год у 7,8,9 класах.   З варіативної складової для 5-6 класів вводиться факультатив з математики по 1 годині, для 8,9 класів – курси за вибором “Креслення” по 1 годині.   Відповідно до Концепції профільного навчання в старшій школі допрофільна підготовка здійснюватиметься за технологічним напрямком. У 8,9 класах з метою профорієнтації учнів та усвідомленого вибору ними напрямку професійного навчання у старшій школі за рахунок змін, внесених до річного плану роботи школи та планів роботи класних керівників, годин профорієнтації, предметних олімпіад, екскурсій, занять гуртків, консультацій з навчальних предметів.  Відповідно до ст.14 Закону України ”Про загальну середню освіту”, Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 №732, передбачено індивідуальне навчання за програмами загальноосвітньої школи.  Поділ класів на групи не передбачається.     Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2010-2011 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом − День знань. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр − з 1 вересня по 25 грудня; ІI семестр − з 11 січня по 25 травня. Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: осінні − з 18 жовтня по 24 жовтня; зимові − з 26 грудня по 10 січня; весняні − з 26 березня по 01 квітня. Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичною листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61.