c. Малютинці. Малютинська школа

 

Річний звіт про діяльність закладу

Річний звіт за 2016-2017 навчальний рік

Аналіз навчально-виховної діяльності учнів та роботи педагогічного колективу за 2016-2017 навчальний рік.

  Робота педагогічного колективу Малютинської загальноосвітньої школи I-II ступенів в 2016-2017 навчальному році була спрямована на реалізацію законів України ” Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, районної виховної програми ”Паростки майбутнього”, та пріоритетних напрямків роботи Стратегії сталого розвитку «Україна 2020», затвердженої Указом Президента України від 12.01.2015 №5/2015. Перед педагогічним колективом школи стояло першочергове завдання забезпечити на достатньому рівні реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання вимог чинного законодавства, завдань, визначених Національною стратегією розвитку освіти України на період до 2021 року,  затверджено Указом Президента України від 25.06.2013 №344/2013, концепція «Нова Українська школа».

 

I.                   Навчальна діяльність

 

Навчально-виховний процес було організовано відповідно до робочого навчального плану на 2016-2017 навчальний рік та плану роботи школи. Всі діти та підлітки, які знаходяться на обліку в школі, навчалися в закладі. Для задоволення освітніх потреб учнів були створені відповідні умови: санітарно-гігієнічні; науково-методичні; сприятливий психологічний клімат.

 Реалізація варіативної складової здійснювалася за державними програмами. В школі реалізується принцип єдності навчання, виховання і розвитку особистості, формуються і розвиваються особистісні цінності.

  На початок 2016-2017 нр. в школі навчалося 43 учнів, на кінець навчального року - 43 учнів. Оцінювалося досягнення 35 учнів. З них мають:

В – 2

Д – __23__

С – __10__

П –

Середній бал – 7,6

 

 

 

 

 

 

Результати навчальних досягнень учнів по предметах:

 

Предмет

1 клас

2 клас

4 клас

5

клас

6 клас

7 клас

9 клас

Середній бал

Українська Мова

 

7,8

8

6,30

7,5

6,3

5,8

7,0

     

Укр. літ

 

9,00

9,60

7,10

8,30

7,20

6,30

7,9

Англійська мова

 

6,40

8,20

6,50

8,20

6,00

6,60

7,0

Математика

 

8,20

8,00

6,60

8,50

   

7,8

Природознавство

 

8,80

8,80

7,50

     

8,4

Трудове навчання

     

9,60

10,00

10,00

10,00

9,9

Російська мова

     

7,60

9,30

7,20

7,00

7,8

Зарубіжна література

     

7,00

9,20

7,30

7,20

7,7

Історія України

     

6,60

 

7,30

6,60

6,8

Всесвітня історія

       

7,70

7,30

7,20

7,4

Правознавство

           

7,70

7,7

Алгебра

         

6,30

6,50

6,4

Геометрія

         

6,30

6,20

6,3

       

Біологія

       

8,50

6,30

6,30

7,0

Географія

       

8,50

7,20

6,70

7,5

Фізика

         

6,30

6,20

6,3

Хімія

         

6,30

5,80

6,1

Художня культура

           

8,30

8,3

Фізична культура

     

9,60

10,00

10,00

10,00

9,9

Інформатика

     

6,30

9,20

6,30

7,50

7,3

       

Основи здоров’я

     

7,60

9,00

7,20

6,80

7,7

Образотворче мистецтво

     

8,00

9,30

7,30

 

8,2

 

 

Показники працевлаштування випускників школи

 

                                2013 – 2014  2014-2015          2015-2016      

Випущено                       5                      5                               5                 

Працевлашт.                   5                      5                              5                 

 

За останні  три роки школа випустила 15 учня. З них навчаються:

10 – технікуми

1– зш I-III ст.

4- ПТУ.

Аналіз  рівня навченості школярів було проведено за такими критеріями: фактичного, теоретичного і практичного. Учні з кожного предмету за даними контрольних робіт показали повне засвоєння програмового матеріалу згідно з 12- бальною системою оцінювання.

   Загальна картина моніторингу серед учнів показала орієнтацію навчально- виховної діяльності педколективу на індивідуальні особливості кожного учня. У значної кількості дітей не сформовані уміння самостійно здобувати і доцільно використовувати знання. Отримані результати є наслідком того, що вчителі не систематично проводять роботу з визначення рівня розвитку дітей, їх можливостей, інтересів, запитів. В порівнянні з минулим роком спостерігається незначне зниження успішності, що веде до втрати престижу освіченості, не розвиває особистість.

   З метою розвитку творчих здібностей школярів з усіх базових дисциплін проводились шкільні олімпіади. Учні школи мало беруть участь в районних олімпіадах. В школі проводиться недостатня  індивідуальна робота із успішними дітьми. Необхідно вважати цей напрямок діяльності педколективу як пріоритетний в навчальному закладі, приділяти більше уваги розвитку творчих здібностей учнів.

     У школі діють методичні об’єднання класних керівників ( керівник Дворник О.І.), вчителів початкових класів ( керівник Комар Н.М.), які допомогли вчителям реалізувати принципи навчання, виховання  і розвитку учнів. Дієвою формою обміну досвідом було проведення відкритих та взаємо відвідування уроків, предметних тижнів, заходів, свят.

 

 

II. Виховна робота

 

 В основу виховної роботи покладено завдання, мету загальнодержавних та регіональних освітньо- виховних програм, на виконання яких були спрямовані дії адміністрації школи, педагога - організатора, класних керівників, вчителів – предметників, батьківської громади. Формування потреби вести здоровий спосіб життя, виховувати любов до Батьківщини, сім’ї, патріотичного виховання, забезпечується освітньою пропагандою на уроках та виховних заходах.

Відсутність правопорушень , стан відвідування занять свідчать про дієвість правового, громадянського виховання школярів.

  Пізнавальні інтереси реалізуються в їхній участі у Всеукраїнських акціях, експедиціях, конкурсах з української мови імені П.Яцика, у пошуковій роботі з вивчення історії села, школи; у природоохоронній діяльності. Щорічно учні школи стають учасниками конкурсів “Кенгуру”, “Бобер”, “Геліантус”,“Соняшник”.  Трудове виховання базується на формуванні осмисленого ставлення до праці, розвитку трудових уподобань школярів, застосування господарських навичок в обслуговуванні навчального закладу, в родинному побуті. Традиційними стали операції “Урожай”,”Дах для птахів”,”Деревце”,”Чистий двір” та ярмарки-продажі кошти від яких передавалися волонтерам для бійців АТО. Поєднання особистісних орієнтирів з елементами виховання в колективі розв’язується конкурсом “Кращий клас”.

   За останні 5 років жоден учень не був на обліку в органах міліції. Створено банк даних про багатодітні сім’ї (7сімей, 22 дітей),дітей, постраждалих на ЧАЕС (10 дітей).

   Перед колективом  в 2017 – 2018 н.р. стоять  завдання:

формування культу сім’ї;

створення портфоліо кожної дитини;

залучення батьків до співпраці;

виховання патріотизму

спільна робота школи та психологічної служби відділу освіти

впровадження концепцій Нової української школи.

 

III. Стан фізичного здоровя учнів.

 

   Першочергове завдання школи: виховати фізично і морально здорову особистість, дати їй знання, підготувати до життя в сучасному суспільстві.

   Аналіз результатів медичного обстеження педагогів та учнів свідчить про велику кількість відхилень від норм здоров’я. Спостереження за дітьми під час уроків показали підвищену втомлюваність, порушення постави, хвороби зору, схильність до простудних захворювань. Завдання колективу:

    - створити умови для збереження , зміцнення та розвитку фізичного 

       здоров’я учнів.                                      

Порівняно з попереднім роком кількість дітей основної групи зросла, а підготовчої значно скоротилася.

Медоглядом було охоплено 43 учнів.

 

Всього учнів

Основна група

Підготовча група

43

32

11

 

 

IV. Кадри

 

В 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив працював над темою “Створення оновленого освітнього середовища для максимального розвитку особистості відповідно до її потенційних можливостей”.

   Велике значення для   роботи над темою  має вся методична робота, центром  якої стала робота педагогічної ради, де розглядались такі питання: ”Особистісно-зорієнтоване навчання”, “Про стан викладання , дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальної програми, рівень навченості учнів 5-9  класів з математики , врахування  індивідуальних особливостей учнів в процесі вивчення зарубіжної літератури в 5 - 9 класах”, “Запровадження інтерактивних технологій”, “Про забезпечення умов і можливостей внутрішньої вмотивованості дитини до розвитку і саморозвитку”. Робота над вивченням цих питань чітко спланована з метою залучення всього колективу. Крім того, кожен учитель працює над самостійно обраною темою, яка вирішує тему школи.

У школі працює 11 вчителів. З них 3 вчителі мають вищу категорію, 3 -  другу категорію, 2 - першу категорію, 3 - спеціалісти.

 

Підвищення кваліфікації при проходженні курсової підготовки:

 

Роки

2015

2016

2017

2018

К-сть учителів

-

3

2

2

 

   Вчителі при проходженні чергової атестації підтверджують результати попередньої атестації та атестуються на наступну категорію.

Перед адміністрацією школи стоїть завдання:

спонукати вчителів до підвищення психоло- педагогічної майстерності;

зацікавити педагогів у піар-заходах.

 

V. Матеріально - технічне забезпечення.

 

     Навчально - матеріальна база не в повній мірі відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Бюджетних коштів не вистачає на оновлення та розширення навчально - матеріальної бази. Велика увага приділяється по залученню позабюджетних коштів (за 2016-2017 навчальний рік сума становить 50057.84 грн).

За період роботи 2016 -2017 року було поставлено 41 метало пластикове вікон в шкільному приміщенні. Придбано ще 1 комп’ютер до  5, які були закуплені в поза минулому році. Відділом освіти, молоді та спорту, було забезпечено спортивну залу спорт інвентарем, проведено інтернет і підключено всі комп’ютери, частково замінені двері в шкільних приміщеннях зокрема центральному та запасному вході та в 1 класі, висаджено сортові кущі малини, смородини та яблунь на території школи, придбано інвентар в ідальню, проведено вирівнювання поверхні шкільного стадіону.

Проблемним питанням залишається покращення матеріально - технічного забезпечення закладу, яке буде здійснюватись шляхом залучення позабюджетних коштів.